Documents d'interès  
         
 

Assessorament a AMPAS /AFAS de Ripollet

Esport extra escolar de Ripollet

Un nou model d'esport escolar

Real Decreto 1110/2015, del Registro Central de Delincuentes Sexuales

Informació sobre el certificat d'antecedents penals

Guia certificat inexistència delictes sexuals

Bases generals subvencions

Bases específiques subvencions

Convocatòria programa 1: Participació al programa d'esport escolar organizat i promogut pel Patronat Municipal d'Esoprts de Ripollet

Model sol·licitud subvencions 2019