Documents d'interès  
         
 

Guia per a entitats esportives de Catalunya

Preguntes freqüents d'interès

Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya

DEDecret 55/2012, modifica el 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya

Decret 34/2010, del Registre d'Entitats de Catalunya

Enllaç a informació sobre el voluntariat a Catalunya

Real Decreto 1110/2015, del Registro Central de Delincuentes Sexuales

Informació sobre el certificat d'antecedents penals

Assessorament a entitats esportives de Ripollet

Guia certificat inexistència delictes sexuals

Sol·licitud d'ús instal·lacions esportives

formulari incidències

Cnvocatòria i bases subvencions activitats esportives 2020

Models sol·licitud subvencions 2020

Annex model 4 2020

Exemple annex model 4