Actes reunió de coordinadors 2019-20  
         
 

 

Acta reunió 01

Acta reunió 02

Acta reunió 03

Acta reunió 04

Acta reunió 05

Acta reunió 06

Acta reunió 07

Acta reunió 08

Acta reunió 09

Acta reunió 10

Acta reunió 11

Acta reunió 12

Acta reunió 13

Acta reunió 14

Acta reunió 15

Acta reunió 16