Documents per descarregar  
         
 

Categories participants

Full d'inscripció per a primària

Full d'inscripció per a secundària

Autorització tutorial

Inscripció a esports individuals (document per al coordinador)

Publicitat individuals (document per al coordinador)

Full d'equips de primària (document per al coordinador)

Full d'equips de secundària (document per al coordinador)

Registre d'entitats (document per al coordinador)

Relació de monitors (documents per al coordinador)

Model contracte voluntariat

Enquesta de valoració sobre el nou model d'esport escolar 17-18

Calendari esportiu