Documents per descarregar  
         
 

Categories participants

Inscripció a esports individuals (document per al coordinador)

Publicitat individuals (document per al coordinador)

Full d'inscripció primària (document per al coordinador)

Full inscripció secundària (document per al coordinador)

Full d'equips de primària (document per al coordinador)

Full d'equips de secundària (document per al coordinador)

Registre d'entitats (document per al coordinador)

Relació de monitors (documents per al coordinador)

Model contracte voluntariat

Protocol de represa de les activitats esportives i competicions dels consells esportius de Catalunya

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

Convocatòria i bases subvencions activitats esportives 2020

models de documentació per sol·licitar subvencions per activitats esportives

Annexos als models de subvencions 2020