Construcció de la coberta del sostre del gimnàs solàrium  
         
 

-Construcció d'una coberta del sostre del gimnàs solàrium.