Remodelació dels vestidors del Poliesportiu  
         
 

-Remodelació i ampliació dels vestidors masculí i femení.

-Ampliació del número de taquilles.